Tutkimus: Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000-2015

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyyn pohjautuvassa tutkimuksessa selvisi, että pojilla nuuskan ja savukkeiden rinnakkainen käyttö on nykyään yleisin tapa käyttää tupakkaa. Ammattiin opiskelevista pojista peräti 24 prosenttia sekä nuuskasi että tupakoi vuonna 2015. Pelkän nuuskan käyttö päivittäin on pojilla melko vähäistä, vaikka se on hieman yleistynyt viime vuosina. Tytöt taas käyttävät pääsääntöisesti vain savukkeita. Positiivista on kuitenkin se, että yhä useampi nuori on savuton eikä myöskään nuuskaa. Yläkoulussa jo 84 prosenttia tytöistä ja 74 prosenttia pojista ei käyttänyt lainkaan savukkeita tai nuuskaa vuonna 2015. Tutkimuksesta ilmeni myös se, että nikotiinisähkösavukkeita olivat kokeilleet tai käyttäneet yleisimmin ne, jotka myös tupakoivat ja nuuskasivat. Nikotiinisähkösavukkeiden kokeiluja kuitenkin oli sekä tytöillä että pojilla kaikissa oppilaitoksissa.

Ollila, Hanna & Ruokolainen, Otto 2016. Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000–2015. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.