Tutkimus: Tupakointitapausten kirjaaminen osana oppilashuoltotyötä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten tupakointitapausten kirjaamista peruskoulussa. Tutkimuksen mukaan niissä kouluissa, joissa tupakointitapaukset kirjattiin, oppilaista yli 90 prosenttia koki, että tupakointi on kiellettyä koulussa. Myös säännöllisesti tupakoivat oppilaat tupakoivat harvemmin koulun läheisyydessä kouluaikana, jos koululla oli käytäntö tupakoinnin kirjaamisesta.

Saaristo, V. & Kulmala, J. & Raisamo, S. & Rimpelä, A. & Ståhl, T. 2014. Havaittujen tupakointitapausten kirjaaminen on olennainen osa oppilashuoltotyötä. Tutkimuksesta tiiviisti 18. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.