Tutkimus: Alkoholipolitiikalla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia – Tutkimustieto päätöksenteon tukena.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisussa paneudutaan alkoholipolitiikkaan ja tutkimustietoon sen tukena. Tutkimusten mukaan tehokkaimmat keinot vähentää alkoholihaittoja ovat alkoholin verotus, saatavuuden sääntely ja mainonnan rajoitukset. Suomessa alkoholin kulutus on kasvanut melkein viime vuosiin saakka liberaalin alkoholipolitiikan seurauksena. Vuoden 2008 jälkeen tehdyt alkoholiveron kiristykset ovat osaltaan kääntäneet kulutuksen ja haitat laskuun. Tutkijoiden mukaan turhaa säätelyä on hyvä purkaa, mutta se ei saa lisätä kokonaiskulutusta ja haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle.

Karlsson, T. ym. 2016. Alkoholipolitiikalla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia – Tutkimustieto päätöksenteon tukena. Tutkimuksesta tiivisti 3/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.