Tutkimus: Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 -ennakointitutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 -tutkimusraportissa tuodaan esiin asiantuntijoiden näkemyksiä alkoholin, tupakan, laittomien päihteiden ja rahapelien kulutus- ja haittatrendeistä, ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden painopisteistä, menetelmistä, rakenteista ja arvopohjasta. Asiantuntijapaneeliin osallistui 50 toimijaa julkiselta sektorilta, järjestöistä ja elinkeinoelämästä.

Warpenius, Katariina; Holmila, Marja; Karlsson, Thoma & Ranta, Jussi 2015. Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 -ennakointitutkimus. Raportti 5/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.