Tutkimus (englanniksi): Trends in Alcohol Use among Adolescents from 2000 to 2011: The Role of Socioeconomic Status and Depression

Tutkimusjulkaisu tuottaa uutta tietoa nuorten alkoholinkäytön, masennuksen ja sosioekonomisen aseman yhteyksistä. Nuorten alkoholinkäyttö on viime vuosien aikana vähentynyt. Kuitenkin niillä nuorilla, joiden perheiden sosioekonominen asema on heikko ja joilla on masennusta, alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat selvästi lisääntyneet.

Artikkelista tehty suomenkielinen tiedote löytyy Tampereen yliopistollisen sairaalan nettisivuilta.

 

Torikka, Antti &  Kaltiala-Heino, Riittakerttu & Luukkaala, Tiina &  Rimpelä, Arja 2016. Trends in Alcohol Use among Adolescents from 2000 to 2011: The Role of Socioeconomic Status and Depression. Alcohol and Alcoholism Advance Access, 1-8.