Tutkimus: Juomiseen liittyvät tekijät

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n tutkimus keskittyy opiskelijaryhmien juomiseen ja siihen vaikuttaviin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja moraalisiin tekijöihin. Tutkimus tuo esiin nuorten juomatapoja ja korostaa sosiaalisuuden merkitystä alkoholin käyttöä määrittäävänä tekijänä. Tutkimus on ensimmäinen julkaisu ”Juuso” − Juomisen sosiaalisuus alkoholivalistuksessa –tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Maunu, Antti 2012. Ryyppäämällä ryhmäksi? Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin. Ehyt ry.