Tutkimus: Nuoret, päihteet ja väkivalta

Kansanterveyslaitoksen tuottamassa katsauksessa (2008) on kootusti tietoa nuorten päihteiden käytön yhteydestä väkivaltaiseen käyttäytymiseen, tietoa riskitekijöistä sekä varhaisen puuttumisen malleista. On todettu, että suurimmalla osalla päihdehäiriöisistä nuorista on muita samanaikaisia mielenterveysongelmia. Jotta väkivaltaista käyttäytymistä voidaan ehkäistä, on taustalla olevien mielenterveyspulmien varhainen tunnistaminen ja hoito erityisen tärkeää.

Von der Pahlen, Bettina, Lepistö, Jaana & Marttunen, Mauri 2008. Nuoret, päihteet ja väkivalta.