Tutkimus: Nuorisobarometri 2017 – Opin polut ja pientareet

Korkeatasoinen koulutus ja osaaminen on Suomen tavaramerkki. Suomalaisnuoret ovat loistaneet simerkiksi PISA-tutkimuksen tuloksissa. Kuitenkaan osaaminen ei jakaudu tasan. Tuore nuorisobarometri selvittää mm. sukupuolten väliset erot, koulutuksen todellisen esteettömyyden ja  onko lapsuuden perheen elintasolla tai vanhempien koulutuksella vaikutusta nuorten oppimisessa ja koulutuspoluissa.

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien Suomessa asuville 15–29-vuotiaille nuorille vuosittain toteutettu kyselytutkimus. Osa barometrin kysymyksistä toistuu samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia. Vuoden 2017 Nuorisobarometrin teemana on osaaminen ja koulutus.

Pekkarinen, Elina & Myllyniemi, Sami (toim.) 2018: Nuorisobarometri 2017 – Opin polut ja pientareet. Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura), 129. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.