Tutkimus: Nuorten hyvinvoinnista Suomessa kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta 2000–2013

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamassa raportissa tarkastellaan 14–20-vuotiaiden suomalaisnuorten hyvinvointia Kouluterveyskyselyn pohjalta. Kyselyssä hyvinvointi on jaettu viiteen osa-alueeseen: elinolot, kouluolot, koettu terveys, terveystottumukset ja kokemukset opiskeluhuollosta. Raporttiin on koottu Kouluterveyskyselyn tulokset vuosilta 2000–2013. Nuorten hyvinvointi on muuttunut pääasiassa parempaan suuntaan. Joissain asioissa tyttöjen ja poikien väliset erot ovat kaventuneet, mutta toisissa ne ovat edelleen suuria. Erot lukiolaisten ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien välillä ovat merkittäviä useilla hyvinvoinnin osa-alueilla.

Luopa, Pauliina & Kivimäki, Hanne & Matikka, Anni & Vilkki, Suvi & Jokela, Jukka & Laukkarinen, Essi & Paananen, Reija 2014. Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013 – Kouluterveyskyselyn tulokset. Raportti 25/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.