Nuorten terveystapatutkimus. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2015

Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamassa Nuorten terveystapatutkimuksessa (2015) on seurattu valtakunnallisin postikyselyin 12–18-vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveystottumuksia vertailukelpoisin menetelmin joka toinen vuosi jo vuodesta 1977 alkaen. Vuoden 2015 raportissa tarkastellaan 1218-vuotiaiden tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden käytön yleisyyttä, tupakkaostoja, sekä tupakkatuotteiden esilläpidon ja tupakkamainonnan havaitsemista. Lisäksi raportissa tarkastellaan alkoholin käyttöä, alkoholimainonnan havaitsemista ja ilokaasun käyttöä päihteenä.

Kinnunen, Jaana M.; Pere, Lasse; Lindfors, Pirjo; Ollila, Hanna & Rimpelä, Arja 2015. Nuorten terveystapatutkimus. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2015.