Tutkimus: Rahapelikysely 2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet rahapeliongelmaan apua hakevilla Peliklinikan asiakkailla.

Rahapelikyselyn nuorimmat 18–24-vuotiaat vastaajat kertoivat pelaavansa rahan voittamisen sijaan jännityksen, ajanvietteen ja huvin vuoksi. Tämä ikäryhmä oli ainoa, jossa tuttujen kanssa pelaaminen oli yleisempää kuin yksin pelaaminen. Peliklinikan asiakkailla esiintyi runsaasti rahapelaamisesta aiheutuneita haittoja, kuten tunnetason haittoja (88 %), taloudellisia haittoja (87 %), terveyshaittoja (87 %) ja ihmissuhdehaittoja (81 %). Lähes puolella Peliklinikan asiakkaista oli velkaongelmia.

Salonen, Anne ym. 2017. Rahapelikysely 2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet rahapeliongelmaan apua hakevilla Peliklinikan asiakkailla. Raportti 8/2017, THL.