Tutkimus: Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa todettiin, että sähkösavukkeiden terveydelle haitallisen vaikutusten arvioiminen vaatii lisätutkimusta. Sähkösavukkeita markkinoidaan usein avuksi tupakoinnin lopettamiseen, mutta yhä puuttuu myös selkeä tieteellinen näyttö niiden tehosta lopettamisessa. Sähkösavukkeen käyttö on yleistynyt viime vuosina kansainvälisesti. Suomessa sen käyttö on kuitenkin edelleen vähäistä: 3 % 15–64 vuotiaista käytti sähkösavuketta päivittäin tai satunnaisesti vuonna 2014.

Ruokolainen, Otto & Ollila, Hanna & Sandström, Patrick & Heloma, Antero 2015. Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimuksesta tiiviisti 19. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.