Tutkimus: Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? Tutkimus yläkouluikäisten tupakkatuotteisiin liittyvistä mielikuvista ja kokemuksista.

Mikko Piispan tutkimuksesta selviää, että nuorten tupakkakokeiluiden keskeisimmät syyt ovat kaveriporukka ja kokeilunhalu. Tupakointia pidetään lähinnä tyhmänä tapana. Savuttomuuteen kannustavat muun muassa tupakan paha haju, vaikutus urheilusuorituksiin sekä vakavammat terveyshaitat. Tupakoiville vähentämisen tai lopettamisen syiksi kelpaavat niin ikään tupakan heikentävä vaikutus urheilusuoritukseen, paha haju, riippuvuus ja vaikutus ulkonäköön, kuten hampaiden kellertyminen. Tupakkaan ei nuorten mielestä liity mitään coolia.

Nuoret itse eivät yhdistä tupakointia nuorisokulttuureihin, mutta yhteys ns. raksa-amiskulttuuriin on huomattavissa. Nuuska taas yhdistyy nuorten mielissä vahvasti jääkiekkoon. Tupakan haitat urheilusuorituksille tulivat esiin usein. Kuitenkin etenkin poikien suhde nuuskaan on kaksitahoinen: sitä ei nähdä yhtä haitallisena, eikä sen ei koeta haittaavan urheilua. Sähkösavukkeiden osalta oli havaittavissa sekä uteliaisuutta että epätietoisuutta, koska aiheesta on toistaiseksi vähän tietoa saatavilla.

Tutkimuksen haastatteluaineisto on kerätty nuorisotaloilla eri puolilla Suomea. Ensisijaisiksi
paikkakunniksi ovat valikoituneet Oulu ja Kouvola, joissa tehtiin haastatteluja kahdella nuorisotalolla. Aineistoa täydennettiin myöhemmin tekemällä haastatteluja myös espoolaisella nuorisotalolla.

Piispa, Mikko 2017. Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? Tutkimus yläkouluikäisten tupakkatuotteisiin liittyvistä mielikuvista ja kokemuksista. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Verkkojulkaisuja 127 / Suomen Syöpäyhdistys ry.