Tutkimus: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet. Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2014

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet -raportissa (2014) tarkastellaan suomalaisten huumeiden käyttöä ja huumeasenteita vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 ja 2014 suoritettujen postikyselyien pohjalta. Tutkittavat on poimittu satunnaisotannalla 15–69-vuotiaasta suomalaisväestöstä. Suomen huumetilanteessa on tapahtunut vuosien varrella monia muutoksia. 22 vuodessa suomalaisten huumeiden käyttö on esimerkiksi lisääntynyt huomattavasti. Huumeet ovat nyt vahvemmin läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhä useammalla on tarjottu huumeita käytettäväksi tai ostettavaksi.

Karjalainen, Karoliina & Savonen, Jenni & Hakkarainen, Pekka 2016. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet. Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2014. Raportti 2/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.