Tutkimus: Suomalaisten rahapelaaminen 2015

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suomalaisten rahapelaamisesta tehdyn tutkimuksen mukaan 15–17-vuotiaiden nuorten rahapelaaminen on vähentynyt 47 prosentista 37 prosenttiin vuodesta neljän vuoden aikana (2011–2015). 18 vuoden ikäraja näyttää siis tuottavan toivottuja tuloksia. Toisaalta nuorten aikuisten (18–24-vuotiaat) rahapelaaminen on hiukan yleistynyt – 81 % ikäryhmästä pelaa rahapelejä (vuonna 2011 luku oli 75 %). Varsinainen rahapeliongelma on tästä ikäryhmästä noin 6 %:lla. Tutkimuksessa kartoitettiin 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapeliongelmia ja rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja asenteita.

Salonen, Anne & Raisamo, Susanna 2015. Suomalaisten rahapelaaminen 2015. Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15–74-vuotiailla. Raportti 16/2015, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.