Tutkimus: Suomi nuorten kasvuympäristönä

Nuorisotutkimusseuran ja THL:n tutkimus Suomi nuorten kasvuympäristönä seurasi kaikkia Suomessa vuonna 1987 syntyneitä noin 60 000 henkilöä sikiökaudelta 25-vuotiaiksi asti, sekä heidän vanhempiaan. Tutkimus osoittaa, että nuorten aikuisten hyvinvoinnissa on selkeitä alueellisia eroja. Tutkimus tarjoaa etoa koko ikäluokan koulutuksesta työelämään siirtymistä ja siitä, kuinka lapsuudenaikaiset olosuhteet ovat niihin vaikuttaneet.

Ristikari Tiina, Törmäkangas Liisa, Lappi Aino, Haapakorva Pasi, Kiilakoski Tomi, Merikukka Marko, Hautakoski Ari, Pekkarinen Elina, Gissler Mika. 2016. Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista