Tutkimus: Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin

Nuorisotutkimusseuran tutkimus keskittyy siihen, miten nuorisotoimialaa voidaan arvioida. Tutkimus korostaa samalla sitä, että kukin työmuoto on omanlaisensa, mikä on huomioitava arviointitapaa valitessa. Tutkimuksessa on mukana myös mielenkiintoista pohdintaa ehkäisevän ja korjaavan työn yhteisestä rajapinnasta ja siitä, miten näitä teemoja tulee nuorisotyössä nostaa esiin nuoren etu edellä kulkien. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteeseen, jossa Preventiimikin on osana.

Gretschel, A., Junttila-Vitikka, P. ja Puuronen, A. 2016. Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin