Tutkimus: Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000-luvulla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuskoosteessa tarkastellaan nuorten tupakkatuotteiden yhteiskäyttöä vuosien 2000-2013 Kouluterveyskyselyiden pohjalta. Pelkkä tupakointi on vähentynyt kaikissa oppilaitostyypeissä sekä tytöillä että pojilla. Pojilla nuuskaaminen on kuitenkin lisääntynyt. Ammatillisissa oppilaitoksissa eri tupakkatuotteiden yhteiskäyttö on lisääntynyt niin tytöillä kuin pojillakin.

Rauhala, T. & Ollila. H. & Ruokolainen, O. 2014. Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000-luvulla. Tutkimuksesta tiiviisti 20. Terveyden ja hyvinvoinnin  laitos. Helsinki.