Tutkimus: Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointi

Miikka Vähäsen raportissa käsitellään tupakoinnin kustannuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tupakoinnin välittömät kustannukset eli esimerkiksi terveydenhuollon menot ja tulipalot aiheuttivat vuonna 2012 noin 290 miljoonan euron kulut. Tupakoinnin aiheuttamat tulonsiirrot, kuten sairauspäivärahat, ovat yhteenlaskettuna noin 327 miljoonaa euroa. Välittömät taloudelliset haitat nousevat näin noin 617 miljoonaan euroon. Välillisten kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 840–930 miljoonaa euroa. Lisäksi tupakoinnin arvioidaan olleen syynä noin 17 prosentissa kaikista 35–64-vuotiaiden kuolemista.

Vähänen, Miikka 2015. Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät. Raportti 15/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.