Tutkimus: Yhteisöjen aika. Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa.

Antti Maunun tutkimus keskittyy Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä kehitetyn Ryhmäilmiö-mallin saamaan vastaanottoon ammatillisissa oppilaitoksissa. Malli antaa konkreettisia välineitä ryhmien ja yhteisöjen rakentamiseen arjessa, millä osaltaan on vaikutusta myös ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta nuorten sosiaalisena vahvistamisena. Raportissa pohditaan myös sosiaalipedagogisen toiminnan esteitä ja mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa.

Maunu, Antti 2016. Yhteisöjen aika. Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa. Ehyt Katsauksia 1/2016. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.