Tutkimus: Yläkoululaisten tupakointi Suomessa 2012 (Global Youth Tobacco Survey -tutkimuksen maaraportti)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama raportti käsittelee yläkoululaisten tupakointia vuonna 2012. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) on Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Yhdysvaltain Centers for Disease Prevention and Controlin (CDC) maailmanlaajuinen kyselytutkimus 13–15-vuotiaille nuorille. Oppitunnilla täytettävän kyselyn avulla selvitetään nuorten tupakkaa koskevia tietoja, asenteita ja toimintatapoja. Suomessa GYTS toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2012.

Ollila, H., Ruokolainen, O. & Heloma, A. Yläkoululaisten tupakointi Suomessa. Global Youth Tobacco Survey 2012 -tutkimuksen maaraportti. Raportti 28/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.