Ungdomarna på spel

Lataa:

Stödmaterialen om digitala spelar och penningspel bland barn och ungomar, spelrelaterade problem samt fostringsfrågor is samband med dessa. Materialet har avsetts till stöd för personer
som arbetar med barn och unga samt föräldrar och närstående.

Institutet för hälsa och välfärd, 2017: Ungdomarna på spel. Information til fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungomar