Valintojen viidakossa – Tukioppilastoiminnan materiaali ehkäisevään päihdetyöhön tukioppilastoimintaa vetäville ammattilaisille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottama koulutusmateriaali on tarkoitettu ehkäisevän päihdetyön toteutukseen tukioppilastoiminnassa. Materiaalin tavoitteena on antaa tukioppilastoiminnan ohjaajalle tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä, sen lähestymistavoista, laadusta ja siitä, kuinka ehkäisevää päihdetyötä voi toteuttaa yhdessä tukioppilaiden kanssa. MLL:n tukioppilastoiminta antaa nuorille mahdollisuuksia pohtia ja perustella arvojaan ja valintojaan erilaisissa toiminnallisissa harjoituksissa.  Koulutusosio ohjaa ryhmäyttämiseen, itsetunto-työskentelyyn, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, keskusteluun päihteistä sekä koulutusprosessin päättämiseen.

Kirjoittajat: Huusko Mari, Huoponen Kaarina, Lindholm Nina, Salovaara Reija (2005). MLL.