Rapport om varför unga börjar använda illegala droger / Raportti: Miksi nuoret aloittavat laittomien päihteiden käytön (tanskaksi)

Rapporten är en sammanställning av den forskning som finns gjord om varför unga i Norden börjar använda illegala droger. Rapporten är ett beställningsarbete av Nordiska ministerrådet och Nordens välfärdscenter. Raportissa kootaan pohjoismaista tutkimusta aiheesta misi nuoret aloittavat laittomien päihteiden käytön.

Kim Møller, Jakob Demant, Center for rusmiddelforskning, Aarhus universitet 2010. Nordisk forskning i unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug.