Opinnäytetyö: Nuoruudesta kohti aikuisuutta. Varhaisaikuisen mielenterveys ja siihen yhteydessä olevat ennakoivat tekijät.

Pirjo Kinnusen Varhaisaikuisen mielenterveys ja siihen yhteydessä olevat ennakoivat tekijät -väitöskirjassa (2011) kuvataan laaja-alaisesti varhaisaikuisten mielenterveysoireita sekä nostetaan esiin myös nuoruuden päihteidenkäytön vaikutuksia varhaisaikuisen mielenterveyteen. Kinnusen mukaan mielenterveyden edistämisen näkökulmasta huomio tulee kohdistaa erityisesti nuorten sisäisiin tekijöihin (esim. huolet, häpeä, syyllisyys), koska nämä tekijät voivat vaikuttaa osaltaan nuorten runsaaseen päihteidenkäyttöön.

Kinnunen, Pirjo 2011. Nuoruudesta kohti aikuisuutta. Varhaisaikuisen mielenterveys ja siihen yhteydessä olevat ennakoivat tekijät.