Vuosikirja: Hallituksen toimet lapsen oikeuksien näkökulmasta

Lapsiasiavaltuutetun toimiston vuosikirja 2015 keskittyy pohtimaan, miten hallituskausi 2011—2015 onnistui lasten oikeuksien huomioimisessa. Vuosikirjassa on huomioitu terveys ja hyvinvointi ja siihen sisältyen päihteidenkäyttö.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2015:1.