Teemakoulutusta verkossa: Mukana ja äänessä? Osallisuus 16+ nuorten kohdennetussa ehkäisevässä päihdetyössä

Verkkokoulutus ajalla: 6.-19.3.2017

Koulutuksessa pohditaan, miten käsitellä kohdennetussa toiminnassa ehkäisevän päihdetyön asioita 16+ ikäisten nuorten parissa siten, että aito osallisuus toteutuu. Millaiset työtavat tuottavat nuorten omaa kokemus- ja ajatusmaailmaa näkyväksi ja mitä erityistä tulisi huomioida koskien ikärajoja, laillisuutta ja päihdekäyttökokemusten näkökulmia? Koulutuksen aikana tutustutaan positiiviseen pedagogiikkaan, myönteiseen tunnistamiseen ja osallisuutta tukevaan toimintatapaan osana kohdennettua nuorten ehkäisevää päihdetyötä. Lisäksi perehdytään Syöpäjärjestöjen hankkeesta tuotettuun KIVA-osallisuusmalliin ja tutkitaan yhdessä sen mahdollisuuksia osana omaa työnkuvaa kohdennetussa nuorten pienryhmässä tai yksilötyössä.

Koulutuksen kohderyhmä ja toteutustapa

Koulutuksen kohderyhmää ovat kohdennettua työtä tekevät nuorisoalan ammattilaiset (esimerkiksi työpajojen valmentajat, etsivän nuorisotyön ammattilaiset, toisen asteen oppilaitosten terveydenhoitajat tai muuten kohdennettua pienryhmä- tai yksilötyötä tekevät ohjaajat), joiden työssä ehkäisevän päihdetyön tarve on läsnä ja jotka tekevät työtä pääosin 16+ nuorten kanssa.
Maksuton koulutus toteutetaan kokonaan Moodlerooms-verkkoalustalla, joka on avoinna kahden viikon ajan. Koulutuksen arvioitu työskentelymäärä on yhteensä n. 8 tuntia. Suoritteisiin kuuluu opiskelumateriaalia sekä verkkokeskustelutehtävä ryhmäläisten kesken. Koulutus ei sisällä opintopisteitä. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Preventiimi (Humak) ja Suomen Syöpäyhdistys.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

TÄSTÄ LINKISTÄ 24.2.2017 mennessä.

Tiedustelut: Suunnittelija Heidi Odell heidi.odell(a)humak.fi, puh. 0400-349384, Preventiimi tai Projektikoordinaattori Tuire Muona, tuire.muona(a)cancer.fi, puh. 050-4352965, Suomen Syöpäyhdistys ry

pb-hands-1768845_mini