Artikkeli: Ehkäisevä päihdetyö merkityksellistä sosiaali- ja terveysalalla jo opiskeluaikana.

Terveydenhoitajiksi valmistuneiden Kallungin, Päivärinnan ja Päivärinnan sekä heitä ohjanneen yliopettaja Honkasen artikkelissa kuvataan vuonna 2016 tehdyn selvityksen tuloksia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tupakkatuotteiden ja päihteiden käytöstä sekä savuttomuuden ja päihteettömyyden edistämisestä Oulun ammattikorkeakoulussa ja Oulun ammattiopistossa. Tutkimuksen avulla opiskelijoilta kerättiin ehdotuksia savuttomuuden ja päihteettömän elämäntavan edistämiseen sekä selvitettiin heidän tietoisuuttaan oppilaitosten ohjeistuksesta päihteiden käyttöön puuttumisessa. Tutkimus toi ajantasaista tietoa opiskelijoiden tupakkatuotteiden ja päihteiden käytöstä oppilaitosten johto- ja ohjausryhmälle, Oamkin ja OSAO:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, opettajille sekä opiskelijaterveydenhuoltoon.

Tutkimuksessa selvisi, että savuttomuuteen ja päihteettömyyteen tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota ja tehdä toimintatavoista entistä konkreettisempia. Opiskelijat kokivat myös henkilökunnan tuen ja varhaisen puuttumisen merkitykselliseksi ja toivoivat muutosta aiempaan. Erilaisten opiskelijatapahtumien rooli päihteettömyyden ja savuttomuuden edistämisessä on heidän mielestään suuri.

Kallunki, Henna & Kavaluus, Jenni & Päivärinta, Niina & Honkanen Hilkka (2018) Ehkäisevä päihdetyö merkityksellistä sosiaali- ja terveysalalla jo opiskeluaikana. ePooki 29/2018
Ks. myös samaan aiheeseen liittyvä Preventiimin julkaisu Ehkäisevä päihdetyö ammattikorkeakoulussa – Miksi ja miten? (2016).