Artikkeli: Sähkösavukkeiden saatavuus ja valvonta uuden tupakkalain aikana.

Ollilan, Fonseliuksen ja Salmisen artikkelin analyysin tavoitteena on selvittää tapaustutkimuksen metodeja käyttäen, miten 2016 voimaan tullut uusi tupakkalaki on vaikuttanut sähkösavukkeiden saatavuuteen. Lisäksi analyysissä pohditaan, miten uusi tupakkalainsäädäntö on sähkösavukkeiden suhteen onnistunut tai epäonnistunut nikotiinittoman Suomen tavoitteiden edistämisessä sekä nuorten suojelussa nikotiinituotteilta ja niiden terveyshaitoilta.
Artikkelissa todetaan, että uusi tupakkalaki ei näytä lisänneen sähkösavukkeiden käyttöä, mutta käyttö ja kokeilut ovat painottuneet nuorehkoihin käyttäjiin. Tupakkalain uudistuksista toimivat erityisesti ikärajavalvonta sekä esilläpito-, markkinointi- ja etämyyntirajoitukset, jotka heikentävät alaikäisten ostomahdollisuuksia.