Julkaisu: Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

Julkaisu pyrkii määrittelemään nuorisoalan ehkäisevälle päihdetyölle joitakin yleisiä lähtökohtia ja tavoitteita, joita alan toimijat voivat käyttää oman toimintansa suunnittelussa ja laadunvarmistuksessa. Yhteinen käsitteiden määrittely ja yleisten lähtökohtien aukikirjoittaminen auttavat eri toimijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisessa. Materiaali on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Pylkkänen, Sanna; Viitanen, Reijo & Vuohelainen, Elsi (toim.) 2009. Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali.

Lataa julkaisu