Julkaisu: Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017.

Julkaisu kuvaa suomalaista rahapelijärjestelmää ja -politiikkaa sekä niihin liittyviä yhteiskunnallisia ja yksilötason ilmiöitä. Katsaus perehdyttää lukijansa rahapelipolitiikan taustalla vaikuttaviin seikkoihin ja antaa ajankohtaisen kuvan viranomaisen tehtäväkentästä ja suomalaisen rahapelaamisen tilanteesta.
Teos on jatkoa viimeksi vuonna 2013 julkaistulle Rahapelaamisen vuosikirjalle ja on suomalaista rahapelaamista koskeva perustietolähde.