Artikkeli: Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt – keiden ja millainen kulutus?

Suomalaisten alkoholin kulutus on vähentynyt vuoden 2007 jälkeen 15 %, mutta juomatavat eivät kuitenkaan ole kulutuksen vähentymisen myötä ’eteläeurooppalaistuneet’. Pia Mäkelän ja Janne Härkösen artikkeli perustuu vuodesta 1968 lähtien kerättyjen Juomatapatutkimusten analyysiin.

Juomatapatutkimuksista selviää, että  kulutuksen vähentyminen ei ole kuitenkaan muuttanut suomalaisten juomatapoja ’eteläeurooppalaisemmiksi’. Kokonaiskulutuksen vähentyminen on johtanut siihen, että kaikki eri alkoholinkulutusryhmät, sekä paljon että vähän juovat, ovat vähentäneet kulutustaan. Kun alkoholin kokonaiskulutus kasvaa, lisääntyy yhtä aikaa sekä paljon että vähän juovien kulutus.

Humalaan saakka juominen oli yhä yleistä Suomessa vuonna 2016. Miehistä 37 % kertoi juovansa 13 alkoholiannosta tai enemmän yhden päivän aikana vähintään kerran vuodessa. Vähintään 5 annosta kerralla joi kuukausittain 42 % miehistä. Naisten vastaavat osuudet olivat 9 % ja 16 %.

Eniten humalajuominen on vähentynyt nuorilla 15–29-vuotiailla aikuisilla, joilla humala oli eri ikäryhmistä kuitenkin edelleen yleisintä vuonna 2016. Vähiten humalaan joi ikäryhmä 50–69-vuotiaat.

Pia Mäkelä ja Janne Härkönen 2017. Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt – keiden ja millainen kulutus? Yhteiskuntapolitiikka 5/2017.