Preventiimi

Preventiimi är ett nationellt kunskapscentrum för rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn. Vår uppgift är att stöda kunnandet om rusmedelsförebyggande hos personal som jobbar med ungdomar. På det sättet vill vi höja kvaliteten och målmedvetenheten i rusmedelsförebyggandet.

Kunskapscentrum för rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn

Preventiimis målgrupp är alla yrkesmänniskor som berörs avrusmedelsförebyggande på något sätt i sitt arbete. Det är till exempel fråga om personal som med olika uppgifter arbetar med ungdomar i kommuner, tredje sektorn, i läroverk och församlingar. Till vår målgrupp hör även de som jobbar med planering och utveckling av rusmedelsförebyggande i olika organisationer.

Preventiimi finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, och är en del av Undervisnings- och kulturministeriets nätverk av utvecklings- och servicecentraler inom ungdomsområdet. Preventiimi fungerar inom ramen för Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humanistiska yrkeshögskolan Humak), som utbildar inom ungdomssektorn. Genom Humak kan vi på Preventiimi utfärda studiepoäng på högskolenivå för våra fortbildningar.

Vad kan Preventiimi erbjuda personal inom ungdomssektorn?

Preventiimi erbjuder bland annat:

 • mångsidiga fortbildningar på högskolenivå
 • publikationer
 • ett nationellt nätverk för yrkesmänniskor inom ungdomssektorn
 • månadsbrev med aktualiteter från det rusmedelsförebyggande fältet (på finska)
 • intressanta evenemang
 • nya synvinklar på rusmedelsförebyggande verksamhet och rusmedelsfostran
 • möjligheter att utvecklar rusmedelsförebyggandet inom ungdomssektorn tillsammans med andra aktörer

Förutom allt detta, är vi på Preventiimi gärna med på olika samarbets- och utvecklingsprojekt samt deltar i styr- och resursgrupper. Vi föreläser gärna på teman inom rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn, och stöder yrkesmänniskor utifrån behov som finns. Det lönar sig alltså att höra av sig med önskemål och frågor!

Verksamhetens principer

I Preventiimis verksamhet finns tre centrala principer: Kunskap, kvalitet och att utveckla tillsammans.

Kunskap

För att unga ska kunna erbjudas tidsenlig, behovsbaserad och målinriktad rusmedelsfostran, måste de yrkesmänniskor som jobbar med unga, ha tillgång till kunskap, reflektion, möjlighet att dela erfarenheter och tillgång till nya synvinklar på rusmedelsförebyggande.

För att öka kunnandet i rusmedelsförebyggande verksamhet och rusmedelsfostran hos yrkesmänniskor erbjuder vi utbildningar och publikationer som är tillgänliga på nätet, samt diskussionsforum för vårt nätverk.

Kvalitet

Det är viktigt att unga får ta del av rusmedelsfostran som håller hög kvalitet och är etiskt genomfört. Därför ska kvalitet och etik bektas redan i planeringen av rusmedelsförebyggande verksamhet. Vi använder kvalitetsverktyget Kvalitetsstjärnan (Institutet för Hälsa och välfärd) i vår egen utvärdering och utveckling och vi uppmuntrar dess bruk i all förebyggande verksamhet.

Att utveckla tillsammans

Preventiimi utvecklar rusmedelsförebyggandet inom ungdomssektorn tillsammans med aktörer på området. Då vi ordnar evenemang, utbildningar, fortbildningar, ger ut material och söker tyngdpunktsområden för framtiden, är organisationerna som hör till Preventiimis nätverk naturliga samarbetspartners. Utvecklingsteamen, som består av medlemmar i Preventiimis nätverk, utvecklar rusmedelsförebyggandet inom olika delområden. Dessutom samarbetar vi med Institutet för hälsa och välfärd, Undervisnings- och kulturministeriets olika kunskapscentrum, samt Regionalförvaltningsverket.

Målsättningar

Preventiimis målsättningar på lång sikt är att:

 • Erbjuda utbildningar och fortbildningar nationellt, för personal som möter unga eller arbetar med frågor som berör unga i sitt arbete
 • Öka kunskapen om och förståelsen för rusmedelsförebyggande verksamhet och rusmedelsfostran inom ungdomssektorn
 • Koordinera ett nationellt nätverk
 • Aktivt utveckla rusmedelsförebyggandet i ungdomssektorn, främja professionella samtal i branschen och koordinera information
 • Främja synen på förebyggande arbet som helhet inom ungdomssektorn

Preventiimis fortbildningar

Preventiimi ordnar fortbildningar med olika teman. Alla Preventiimis fortbildningar är gratis. För de flesta fortbildningarnkan deltagarna få studiepoäng på högskolenivå. Fortbildningarna ordnas både som närstudier och som nätstudier. Deltagandet i nätkurserna kräver inte särskilt IT-kunnande, det räcker med en dator och Internet.

Våra fortbildningar lämpar sig väl för personal i olika branscher där man jobbar med unga, samt för dem som har ett intresse för rusmedelsförebyggande. Vi har ett arbetslivsperspektiv på våra fortbildningar, därför rekommenderar vi att de som söker sig till våra fortbildningar redan har arbetserfarenhet att återkoppla kursinnehållet till.

Förutom fortbildningar ordnar vi endags temautbildningar. Under temautbildningarna koncentrerar vi oss på ett visst delområde inom rusmedelsförebyggande verksamhet, eller en viss målgrupp. Temautbildningarnas innehåll skräddarsys enligt aktuella behov på fältet. För temautbildningarna ges inte studiepoäng.

Preventiimi ordnar fortbildningar och temadagar på svenska enligt möjlighet. Då fortbildningar, temadagar eller andra evenemang ordnas på svenska informerar vi här på hemsidan och i vårt månadsbrev (som i övrigt utkommer främst på finska). Här hittar du mer information om våra fortbildningar på finska.

Kontaktuppgifter

Här hittar du Preventiimis kontaktuppgifter.

Material

Här hittar du våra publikationer, länkar till metoder och kunskap om rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn på svenska.

Ajankohtaisia