Preventiimi

Preventiimis målgrupp var alla yrkesmänniskor som berörs av rusmedelsförebyggande på något sätt i sitt arbete. Till vår målgrupp hördes även de som jobbar med planering och utveckling av rusmedelsförebyggande i olika organisationer.

Preventiimi finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet, och fungerade inom ramen för Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humanistiska yrkeshögskolan Humak), som utbildar inom ungdomssektorn.

Preventiimi erbjöd bland annat:

 • mångsidiga fortbildningar på högskolenivå
 • publikationer
 • ett nationellt nätverk för yrkesmänniskor inom ungdomssektorn
 • månadsbrev med aktualiteter från det rusmedelsförebyggande fältet (på finska)
 • intressanta evenemang
 • nya synvinklar på rusmedelsförebyggande verksamhet och rusmedelsfostran
 • möjligheter att utvecklar rusmedelsförebyggandet inom ungdomssektorn tillsammans med andra aktörer

Målsättningar

Preventiimis målsättningar var att:

 • Erbjuda utbildningar och fortbildningar nationellt, för personal som möter unga eller arbetar med frågor som berör unga i sitt arbete
 • Öka kunskapen om och förståelsen för rusmedelsförebyggande verksamhet och rusmedelsfostran inom ungdomssektorn
 • Koordinera ett nationellt nätverk
 • Aktivt utveckla rusmedelsförebyggandet i ungdomssektorn, främja professionella samtal i branschen och koordinera information
 • Främja synen på förebyggande arbet som helhet inom ungdomssektorn

Preventiimis fortbildningar

Preventiimi ordnade fortbildningar med olika teman. Fortbildningarna ordnades både som närstudier och som nätstudier.

Här hittar du mer information om våra fortbildningar på finska.

Material

Här hittar du våra publikationer, länkar till metoder och kunskap om rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn på svenska.

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

 

Ajankohtaisia