Tutkimus: Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö

Samalla kun puhutaan siitä, miten alaikäisten nuorten päihteiden käyttö vähenee ja järkevöityy, Preventiimin Taloustutkimuksella toteuttama tuore kysely osoittaa, että täysi-ikäisyyden myötä myös suhtautuminen päihteisiin muuttuu ja että nuoret aikuiset ovat ehkäisevässä päihdetyössä osin unohdettu kohderyhmä.

Päihteet kuuluvat nuorten aikuisten elämään

Tutkimuksen mukaan kolme viidestä (63 prosenttia) 18-29 -vuotiaasta nuoresta aikuisesta on sitä mieltä, että päihteiden käyttö kuuluu nuorten aikuisten vapaa-aikaan ja reilu  neljäsosa vastaajista (27%) kertoo käyttävänsä päihteitä ainakin kerran viikossa tai useammin. Kysely osoittaa myös, että juominen on yleisesti ottaen humalahakuista ja kohtuukäytön rajat ylittävää.

Päihteet näkyvät nuorten aikuisten elämässä ja täysi-ikäisyyden myötä päihteitä käyttävien nuorten määrä myös kasvaa. Miksi? Valtaosa (73 prosenttia) vastaajista sanoo ympäristön (esimerkiksi vallitsevat asenteet, media, kaverit) ohjaavan nuoria aikuisia päihteiden käyttöön, hieman useampi uskoo omilta vanhemmilta saadun mallin vaikuttavan päihteiden käyttöön. Tämän tiedon valossa on tärkeää, että jos halutaan vaikuttaa nuorten aikuisten päihdeasenteisiin- ja käyttäytymiseen, ei voida keskittyä vain heihin itseensä vaan vastuuta on heräteltävä laajemmin.

Nuoret aikuiset ehkäisevässä päihdetyössä

Nuoria aikuisia kohtaaville ammattilaisille ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville tärkeä poiminta tutkimuksesta on se, että hieman yli puolet vastaajista toivoivat, että nuorten aikuisten kanssa päihteistä puhuttaisiin nykyistä enemmän. Vain 35 % vastaajista sanoi saaneensa päihdekasvatusta- tai valistusta täytettyään 18 vuotta. Väistämättä herää ajatus, että asia pitäisi korjata.

Tutkimuksessa kysyimme, mistä nuoret aikuiset toivoisivat keskusteluja käytävän, esiin nousi muun muassa päihteiden vaikutus elämän eri osa-alueisiin, päihdehaittojen minimoiminen/vastuullinen päihteidenkäyttö sekä se, mistä apua saa tarvittaessa. Keskustelulle sopivia ympäristöjä vastaajien mukaan ovat esimerkiksi oppilaitos, terveydenhuolto ja sosiaalinen media.
 

Tutkimuksesta tarkemmin

Tutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 internetpaneelina Taloustutkimus Oy:n toimesta ja siihen vastasi 704 18-29-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,5 prosenttiyksikköä.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä ja lisätietoa tutkimuksesta voit kysyä myös Elsi Vuohelaiselta, elsi.vuohelainen@humak.fi tai p. 020 7621 404

Tukea nuorten aikuisten kohtaamiseen

Preventiimiverkoston Nuorten aikuisten oikeesti -kehittämistiimi on keskittynyt nuorten aikuisten kohtaamiseen ja tuottanut aiheeseen liittyen materiaalia, jotka löydät täältä. Materiaalit tarjoavat niin käytännönläheisiä vinkkejä kuin kannustusta siihen, että päihdeaiheisia keskusteluita tulisi käydä myös nuorten aikuisten kanssa. Käy siis tutustumassa!