Vastaa kyselyyn / Svara på förfrogan

Preventiimi, EHYT ry ja Music Against Drugs ry kartoittavat nuorten parissa toimivien ammattilaisten toiveita ja tarpeita ehkäisevään päihdetyöhön liittyvien koulutusten, materiaalien ja tiedonjakamisen osalta. Kerro, mitä juuri sinä kaipaat oman työsi tueksi ja levitä kyselyä myös kollegoillesi. Vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

Vastanneiden kesken arvotaan leffalippuja. Löydät kyselyn täältä

 

EHYT rf, Music Against Drugs och kunskapscentrum för rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn Preventiimi kartlägger önskemål och behov som professionella har som jobbar med ungdomsfrågor. Vi är intresserade av hurdana behov och önskemål det finns angående utbildning, material eller information om rusmedel på fältet. Berätta hurdant stöd du behöver i ditt arbete.

Det tar ca 5 minuter att svara på enkäten. Bland alla svar lottar vi ut biobiljetter. Linken till förfrogan