Turvallisesti mestoilla – aineisto nuorten turvallisuudesta nuorisoalan ammattilaisille

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Liikenneturvan ja EHYT ry:n tuottama tieto- ja menetelmäpaketti on suunnattu eri sektoreilla toimiville nuoriso-ohjaajille. Nuorten turvallisuus -aiheinen aineisto tarjoaa tietoa nuorille sattuvista yleisimmistä tapaturmista, liikenneturvallisuudesta sekä päihteiden käytön yhteydestä niihin. Pakettiin on koostettu erilaisia menetelmiä aiheiden käsittelyyn nuorten kanssa. Menetelmät hyödyntävät vertaisoppimisen ja osallistamisen ajatusta nuoriso- ja vapaa-ajan sektorin ammattilaisten ohjaamana.