Article: Adolescent cannabis use, baseline prodromal symptoms and the risk of psychosis

Suomen Akatemian tutkimushankkeessa todettiin, että nuorten kannabiksen käytöllä oli yhteys korkeampaan psykoosiriskiin. Tutkijat kehottavat huomioimaan ehkäisevässä työssä erityisesti kannabista käyttävät nuoret, jotka raportoivat psykoosioireita ja pyrkimään ehkäisemään kannabiksen käytön aloittamista.

Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohorttia. Seurantatutkimuksessa oli mukana 15-16-vuotiaita nuoria. Lopullisessa otoksessa mukana olivat ne (n=6081), jotka vastasivat kysymyksiin psykoosikokemuksista ja päihteidenkäytöstä. Seurantaa tehtiin 30-vuotiaaksi asti.

A recent research shows that adolescent cannabis use is connected with a higher risk of psychosis.

Mustonen, A., Niemelä, S., Nordström, T., Murray, GK., Mäki, P., Jääskeläinen, E., Miettunen, J. 2018. Adolescent cannabis use, baseline prodromal symptoms and the risk of psychosis. Abstract of the article. British Journal of Psychiatry.