Artikkeli: Sosiaalipedagogista päihdekasvatusta?

Mari Tapion artikkelissa pohditaan sosiaalipedagogisen ajattelun ja käsitteiden hyödynnettävyyttä ehkäisevässä päihdetyössä sekä nostetaan esille yhteisöjen ja yhteisöllisyyden merkitystä.

Tapio, Mari 2014. Sosiaalipedagogista päihdekasvatusta 2014. Sosiaalipedagoginen aikauskirja 2014, 121-134.