Stöd till skolpersonal på gymnasiet / Opas ehkäisevään päihdetyöhön lukion henkilökunnalle (ruotsiksi)

Ruotsalaisesta Statens folkhälsoinstitutenin vuonna 2010 julkaisemasta oppaasta löytyy vinkkejä ja ajatuksia lukiossa tehtävään päihdekasvatukseen ja päihdeaiheseen opetukseen eri oppiaineissa. Opas on tarkoitettu lukiossa toimiville opettajille ja muulle henkilökunnalle.

Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Denna bok från svenska Statens folkhälsoinstitut 2010, kan användas som stöd och inspiration för att ta upp temat rusmedel i skolan. Till exempel ges förslag på hur frågor kring rusmedel kan integreras i skolans olika ämnen. Boken vänder sig till pedagoger och annan skolpersonal och är tänkt som en praktisk uppslagsbok.

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak – i gymnaiset.  Statens Folkhälsoinstitut. 2010.