Julkaisu: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana.

Lasten ja nuorten säätiön vuosina 2013–2016 toteuttamaa Taidot elämään -hanketta on tutkittu kehittävän tutkimuksen keinoin. Taidot elämään -hankkeen kohderyhmänä olivat kymppiluokilla, ammattistarteissa ja VALMA-ryhmissäopiskelevat nuoret. Tavoitteena oli vahvistaa nuorten identiteettiä ja avata nuorille näkymiä omiin mahdollisuuksiinsa. Hankkeen keskeistä toimintaa olivat taiteilijaohjaajien toteuttamat työpajamuotoiset taideprojektiviikot. Raportti tuo esiin taideviikon suhteen elämäntaitoihin sekä nuorten omia kokemuksia taidetoiminnan merkityksestä. Lisäksi valotetaan nivelvaiheen koulutusta taideviikon toteuttamisympäristönä.

Vilmilä, Fanny 2016. Elämäntaitojen äärellä. taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Verkkojulkaisuja (Kenttä) 102.