Huolen vyöhykkeistö – työväline huolen puheeksiottamiseen kohtaamistyön ammattilaisille

Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa askarruttava asia puheeksi toista loukkaamatta. Suhteet eivät vahingoitu, vaan päinvastoin paranevat, vaikka keskustellaan hankalista asioista. Tärkeää on, että huoli otetaan puheeksi kunnioittavalla tavalla toisen (asiakkaan, huoltajien, alaisen jne.) kanssa riittävän varhain. Huolen vyöhykkeistö – työvälineen avulla työntekijä jäsentää lapsen, nuoren ja hänen perheensä tilanteesta kokemaansa huolen astettaan, omien auttamismahdollisuuksiensa riittävyyttä sekä lisävoimavarojen tarvetta sekä arvioi tuen ja yhteistyön tarvetta. Työmenetelmässä otetaan esiin oma huoli mahdollisimman varhain ja pyydetään apua sen huojentamiseen. Ylläpitävä taho Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).