Tutkimus: Huumetilanne Suomessa 2014

Vili Varjosen koostama Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama tutkimus (2015) on kansallisen huumausaineiden seurantakeskuksen vuosittainen huumeraportti. Raportissa tarkastellaan viimeisintä kehitystä ja tuoreinta tutkimustietoa. Huumetilannetta kuvataan niin lakien, politiikan, käytön, haittojen kuin hoidon ja muiden interventioidenkin näkökulmasta. Huumekysymystä lähestytään monipuolisesti terveydellisestä, sosiaalisesta ja rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Raportin mukaan huumausaineiden käyttö ja niihin liittyvät ongelmat ovat pysyneet Suomessa viime vuosina kohtalaisen vakaalla tasolla.

Varjonen, Vili 2015. Huumetilanne Suomessa 2014. Raportti 1/2015.