Julkaisu: Muiden kuin käyttäjien kokemat alkoholi- ja päihdehaitat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen artikkelikokoelma keskittyy siihen, mitä haittoja päihteidenkäytöstä aiheutuu käyttäjän lähiympäristölle, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Monien artikkeleiden painopiste on alkoholiehtoisissa haitoissa, mutta myös laittomia päihteitä tarkastellaan. Alkoholin ja muiden päihteiden haittavaikutukset jaetaan julkaisussa kolmeen eri kategoriaan: läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle koituviin haittoihin.

Warpenius, Katariina; Holmila, Marja ja Tigerstedt, Cristoffer 2013. Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.