Julkaisu: Myönteinen tunnistaminen

Jouni Häklin, Kirsi Pauliina Kallion ja Riikka Korkiamäen Myönteinen tunnistaminen -julkaisu (2015) tuo esiin yhteisöllisiä arkisen tuen muotoja sekä niiden aktiivista hyödyntämistä käytännön työssä. Myönteisen tunnistamisen tavoitteena on lasten ja nuorten toimijuuksien vahvistaminen. Julkaisu perustuu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (Skidi–Kids) -tutkimusohjelmassa toteutettuun tutkimukseen, jossa oli mukana yli sata viides- ja yhdeksäsluokkalaista tyttöä ja poikaa sekä joukoittain nuoriso-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia.

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (toim.) 2015. Myönteinen tunnistaminen.