Selvästi Hot -päihdekasvatusmateriaali

Yhteistyössä Espoon kaupungin nuorisopalvelujen kanssa tuotettu materiaali on tarkoitettu nuorten parissa toteutettavan päihdekeskustelun välineeksi. Materiaali koostuu erilaisista ohjauksellista harjoituksista ja tehtävistä, joista monet ovat tuttuja työssään nuoria kohtaaville aikuisille. Ohjaaja voi löytää niistä ideoita herätellä nuorten kanssa avointa keskustelua päihdeasioista ja -asenteista. Menetelmiä käytettäessä on suositeltavaa purkaa nuorten aiheesta nousseet ajatukset ja kokemukset keskustelemalla sekä heiltä keräämällä palautetta. Osa materiaalin menetelmistä on itse suunniteltuja ja osassa on lainattu ideoita toisten tahojen tuottamista menetelmistä. Materiaali on saatavilla myös ruotsiksi.

Kortemäki, Jenni; Odell, Heidi & Kuustie, Jenni 2009. Selvästi Hot –päihdekasvatusmateriaali.

Lataa julkaisu