Keinoja suojella lasta päihteiden käytöltä – huoneentaulumateriaali vanhemmille

Vanhempien huoneentaulun on tuottanut Elämä On Parasta Huumetta ry (nyk. EHYT ry). Vanhempien huoneentaulun tavoitteena on antaa keinoja ja syitä puuttua lapsen päihteidenkäyttöön. Vanhempien antama esimerkki ja suhtautuminen nuorten päihteidenkäyttöön ovat merkittävässä roolissa nuorten päihteidenkäyttötottumusten kehittymisessä. Materiaali antaa vanhemmille tukea siihen, miten suhtautua päihdeasioihin keskustellessa ja toimiessa oman nuoren kanssa. Ammattilaiset voivat hyödyntää materiaalia vanhempien kanssa toimiessaan.