Julkaisu: Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen – kansallisen strategian arviointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioinnin mukaan lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisen kansallinen strategia on onnistunut monella saralla. Arvioinnin mukaan strategian lukuisat toimenpide-ehdotukset ovat toteutuneet tai toteutuvat parhaillaan pääosin hyvin. Tupakoimattomuuden edistämisessä riittää kuitenkin vielä tehtävää, sillä nuorten tupakoinnin lopettamisen tukeen panostetaan vähän ja hoitopolut puuttuvat tai ovat epäselviä nuorten parissa toimiville. Lisäksi osa nuorista altistuu yhä tupakkamarkkinoinnille, ja monen nuoren mielestä tupakkaa on helppo hankkia.

Nevalainen, Susanna & Ollila, Hanna 2015. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen – kansallisen strategian arviointi. Raportti 7/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.