Lastensuojelun työkalupakki – välineitä lastensuojelun parissa työskenteleville ammattilaisille

SOCCA:n ylläpitämässä työkalupakissa on lastensuojelutyöhön soveltuvia lapsen ja nuoren kohtaamiseen ja kuulemiseen liittyviä työmenetelmiä. Työkalupakin välineet on jaoteltu ikäryhmittäin ja teemoittain soveltuvuuden ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Päihteisiin liittyvät aiheet on jaoteltu nuoren omaan sekä vanhempien päihdekäyttöön. Lisäksi työkalupakissa on materiaaleja yleisesti elämänhallinnan tukemiseen. Koonti: Metsälä, Johanna ja Paasivirta, Annukka. Socca – pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS).