Material om problem förorsakade av penningspel

Materialet är avsett för yrkespersoner inom social- och hälsovården och alla som i sitt arbete kan möta personer med spelproblem eller deras närstående. I materialet finns information om penningspelande, penningspelsproblem och identifiering och vård av penningspelsproblem. I materialet presenteras praktiska redskap för att identifiera spelproblem och stöda klienten. Det finns också information om tjänster som ger tilläggsinformation och hjälp.

Pajula, Mari, 2014. Spelets märken – Information om problem som förorsakas av penningspel för personer som möter spelproblem i sitt arbete. Institutet för Hälsa och välfärd.