Artikkeli: Nuorison päihteidenkäytön trendit 2000-luvulla.

Henna Haravuoren ja Kirsimaria Raitasalon katsausartikkelista käy ilmi, että kyselytutkimusaineistojen mukaan suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt 2000-luvulla. Muutosta selittää nuorten kokemus alkoholin saatavuuden vaikeutumisesta ja käyttövarojen vähenemisestä sekä vanhempien kontrollin lisääntyminen. Artikkelissa kerrotaan myös, että Suomessa nuoret ovat raittiimpia kuin Euroopassa keskimäärin ja humalajuominen on vähentynyt muuta Eurooppaa nopeammin.
 

Haravuori, Henna & Raitasalo, Kirsimaria 2017. Nuorison päihteidenkäytön trendit 2000-luvulla. Lääkärilehti 72 (34), 1782–1787.